Innkalling til årsmøte 2022.


 

Tidspunkt: Torsdag 17. mars kl 1800

Sted: Kaffehuset, Henrik Ibsensgate 2, Skien.

 

Saksliste:

1. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen.

2. Godkjenning av sakslister, innkalling og fullmakter. Registrering av fremmøtte.

3. Årsmelding 

4. Regnskap 

5. Disponering av årets overskudd/underskudd

6. Driftsplan og budsjett for 2022

7. Valg.

Her kan du lese årsmeldingen for 2020 sesongen