Nedenfor kan du til en hver tid se de siste ikke-anadrome fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder ikke anadrom fisk, så er det kun totalvekt og antall som registreres. Vekten på enkelte rapporter kan derfor se unormal ut. Dette antakelig fordi vekten er fordelt på flere individer.

Dato for fangst Fiskeart Antall Vekt
Toggle 0,7 ( 2 )
27-08-2019 Ørret 2 0,7
26-08-2019 Ørret 1 0,7
Toggle 100 ( 1 )
06-08-2019 Ørret 1 100
Toggle 0,6 ( 1 )
11-08-2019 Gjedde 1 0,6
Toggle 0,8kg ( 1 )
07-08-2019 Ørret 1 0,8kg
Toggle 00 ( 1 )
29-07-2019 Ingen fangst 0 00
Toggle 0,3 og 0,8kg ( 1 )
10-07-2019 Ørret 2 0,3 og 0,8kg
Toggle 3.5 ( 1 )
13-04-2019 Ørret 1 3.5
Toggle ( 1 )
22-05-2019 Ingen fangst 0 0
Toggle 6,2 ( 1 )
09-10-2018 Gjedde 1 6,2