Nedenfor kan du til en hver tid se de siste ikke-anadrome fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder ikke anadrom fisk, så er det kun totalvekt og antall som registreres. Vekten på enkelte rapporter kan derfor se unormal ut. Dette antakelig fordi vekten er fordelt på flere individer.

Dato for fangst Fiskeart Antall Vekt
Toggle Ørret ( 2 )
09-08-2013 Ørret 1 900
24-07-2013 Ørret 35 10000
Toggle Sik ( 1 )
27-07-2013 Sik 1 0,5
Toggle Gjedde ( 1 )
23-07-2013 Gjedde 4 11
Toggle Sjøfisk(spesifiser under annet) ( 1 )
18-06-2013 Sjøfisk(spesifiser under annet) 9 15
Toggle Annen ( 1 )
03-06-2013 Annen 1 0, 5