Nedenfor kan du til en hver tid se de siste ikke-anadrome fangstrapporter fra vassdraget. Du kan også se på bilde av fangsten dersom dette er lastet opp av fiskeren.

Vi gjør oppmerksom på at når det gjelder ikke anadrom fisk, så er det kun totalvekt og antall som registreres. Vekten på enkelte rapporter kan derfor se unormal ut. Dette antakelig fordi vekten er fordelt på flere individer.

Dato for fangst Fiskeart Antall Vekt
14-06-2012 Ørret 5 2,5
14-09-2012 Ørret 5 2,5
14-09-2012 Ørret 1 0,5
14-09-2012 Ørret 1 0,3
21-07-2012 Sjøfisk(spesifiser under annet) 5 9
16-06-2012 Sjøfisk(spesifiser under annet) 3 7
10-06-2012 Sjøfisk(spesifiser under annet) 5 10
14-04-2012 Gjedde 2 4