Midtevalueringsrapport 2021


Med bakgrunn i midltsommeravlueringen avsluttes fiskesesongen i 2021 den 31. august..

 

 Rapport for årets sesong halvveis kan du lese HER