Forlengelse av sesongen


Skienselva elveeierlag har på bakgrunn av midtsesongevalueringen besluttet at fiskesesongen for 2019 utvides med 15 dager (t.o.m. 15.september) nedstrøms Skotfoss.

Det er i 2019 registrert fangst av totalt 658,7 kg laks i perioden 01.06 – 15.07. Det er 34% høyere enn gjennomsnittet de foregående 10 år (492 kg), og den nest høyeste rapporterte fangsten i 10-årsperioden. Totalt 134 laks er registrer i fangsstatistikken for 2019 i perioden 01.06 – 15.07. Gjennomsnittet for siste 10 år er 137 laks i samme periode. 

Forventet gytebestand ligger over gytebestandsmålet med henholdsvis 181% for tidlig oppgang, 272% for normalt år og 540% for sein oppgang. 2019 vurderes som et år med normal oppgangstid. Etter forhåndsavtalte tiltak etter midtsesongevaluering utløser dette handlingsalternativ 1 – utvidelse av fisesesongen med inntil 15 dager nedstrøms Skotfoss.

Skienselva elveeierlag har på bakgrunn av midtsesongevalueringen besluttet at fiskesesongen for 2019 utvides med 15 dager (t.o.m. 15.september) nedstrøms Skotfoss.