Sesongen for laksefiske utvides til 15. september 2015

Det er med glede vi kan meddele at fiskesesongen for laks- og sjøørret i 2015 utvides fra 31. august til 15. september.


Hver sesong gjennomfører elveeierlaget en midtsommerevaluering basert på oppfisket laks og oppgang pr. 15. juli. Årets sesong har vært middels i forhold til antall fisk, men snittstørrelsen på laksen var ved midtsommerevalueringen på hele 4,74 kg. Noe som er svært bra for vårt vassdrag. I tillegg har det vært god svært god oppgang av laks og sesongen under et tegner til å bli en av de beste med hensyn til oppgang. Pr. 23.8 har det gått opp 1.818 laks i Klosterfossen/Mølla. For ytterligere informasjon se midtsommerevalueringsrapporten. Basert på midtsommerevalueringen har Fylkesmannen besluttet at fiskesesongen utvides til 15. september for sesongen 2015.

 

For deg som har kjøpt sesongkort betyr det at du kan fiske t.o.m. 15. september på det sesongkortet du har kjøpt. Dersom du ikke har sesongkort har du mulighet til å kjøpe dagskort og ukekort på de ulike sonene (samt halvdagskort i Klosterfossen, Bliva og på Skotfoss) ut t.o.m. 15. september. Kortene kan kjøpes på inatur.no, på sms eller på de faste utsalgsstedene.