Skienselva Elveeierlag


Skienselva Elveierlag ble grunnlagt av Nedre Telemark jordskifterett i 2006. Laget består av alle de ca 450 grunneierne som har eiendom og fiskerett langs elva fra Bliva og Skotfoss i nord/vest til Torsbergodden i sør/øst. Lagets oppgave er å forvalte fiske i elva og selger blant annet fiskekort, driver fiskeforbedrene tiltak og fiskeoppsyn i vassdraget. Målet er å få fiskebestanden tilbake til gamle tider, hvor det gikk opp mellom 8-12 tonn laks hvert år. Et viktig tiltak i denne målsettingen ble i 2010 oppnådd, ved at smoltanlegg på Skotfoss ble godkjent. En gang pr år arrangeres det årsmøte, hvor det viktigste arbeidet fra året før gjennomgås. Årsmøte er åpent for alle som ønsker litt informasjon rundt arbeidet vårt. Bli med oss på FaceBook og få noen oppdateringer i blant fra Skienselva Elveeierlag!